13-01-61 กลุ่มสาระคณิตจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การใช้งาน GSP ณ ห้องปฏิบัติการคอมฯ2และ3 วันที่ 13 มกราคม 2561

IMG 6384 IMG 6385 IMG 6386 IMG 6387
IMG 6388 IMG 6389 IMG 6390 IMG 6391
IMG 6392 IMG 6393 IMG 6394 IMG 6395
IMG 6396 IMG 6397 IMG 6398 IMG 6399
IMG 6400 IMG 6401 IMG 6402 IMG 6403
IMG 6404 IMG 6405 IMG 6406 IMG 6407
IMG 6408 IMG 6409 IMG 6410 IMG 6411
IMG 6412 IMG 6413 IMG 6414 IMG 6415
IMG 6416 IMG 6417 IMG 6418 IMG 6419
IMG 6420 IMG 6421 IMG 6422 IMG 6423
IMG 6424 IMG 6425 25548 25549
25550 25551 25547 25552
25553 25555 25556 25557
25559 1489 33822 1490
1491 128188 128189 128193
128292 128295 128302