กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯและกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน
IMG_6056
IMG_6057
IMG_6058
IMG_6059
IMG_6063
IMG_6064
IMG_6069
IMG_6070
IMG_6071
IMG_6072
IMG_6074
IMG_6075
IMG_6076
IMG_6077
IMG_6078
IMG_6079
IMG_6080
IMG_6081
IMG_6082
IMG_6083
IMG_6084
IMG_6085
IMG_6086
IMG_6087
IMG_6088
IMG_6089
IMG_6090
IMG_6091
IMG_6092
IMG_6093
IMG_6094
IMG_6095
IMG_6096
IMG_6097
IMG_6098
IMG_6099
IMG_6100
IMG_6101
IMG_6102
IMG_6103
IMG_6104
IMG_6105
IMG_6106
IMG_6107
IMG_6108
IMG_6109
IMG_6110
IMG_6111
IMG_6112
IMG_6113
IMG_6114
IMG_6115
IMG_6116
IMG_6117
IMG_6118
IMG_6119
IMG_6120