การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เชิญพานดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระเมรุมาศจำลอง อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
  
ข้าราชการชุดปกติขาวเต็มยศวางดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง
สนามหน้าที่ว่าการอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
 
การปฏิบัติหน้าที่ของนักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือ/เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระเมรุมาศจำลอง
หน้าที่ว่าการอำเภอมัญจาคีรี จ.ขอนแก่น วันที่ 26 ตุลาคม 2560
 
 

ข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนร่วมเผาดอกไม้จันทน์ พร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระเมรุมาศจำลอง
หน้าที่ว่าการอำเภอมัญจาคีรี จ.ขอนแก่น วันที่ 26 ตุลาคม 2560

 
ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทั่วไป ร่วมวางดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง
สนามหน้าที่ว่าการอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
   
 
บรรยากาศทั่วไปในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง สนามหน้าที่ว่าการอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
     

ส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนทั่วไป จากอำเภอมัญจาคีรี อำเภอเปือยน้อย อำเภอชนบท
อัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
จากพระเมรุมาศจำลอง ทำพิธีลอยอังคารกลางแม่น้ำชี บ้านโจด อำเภอมัญจาคีรี
จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560